24.10.2023

Mavefornemmelser erstattet med viden – så mange potentielle kunder går igennem gågaderne 

489.000. Så mange potentielle kunder er gået forbi butikkerne i Ringkøbings Gågade på et år. Det viser tal fra Ringkøbing Fjord Handelsråd, som netop har evalueret på det første år med kundetællere i bymidterne.  

 

Direktør for Ringkøbing Fjord Handelsråd, Jacob Muldkjær Rasmussen forklarer, at der i oktober sidste år blev der opsat 22 kundetællere i Ringkøbing, Skjern, Tarm, Videbæk, Hvide Sande og Søndervig. Formålet var at få viden om antallet af potentielle kunder i bymidterne og at bruge den viden til at forbedre shoppingoplevelsen for gæsterne i byerne. 

Med den viden man har fået fra kundetællerne er det også blevet helt tydeligt, hvor forskellige handelsbyerne i området er.  

”Vi kan se stor forskel på de lokale handelsbyer. Kundeflowet i nogle af byerne, især i den vestlige del, er meget sæsonpræget. Her bliver antallet af gæster i bymidten mere end 4-doblet i løbet af højsæsonen. I andre byer er kundeflowet stabilt hele året.” siger Jacob Muldkjær Rasmussen og fortsætter ”Men også i den enkelte by, er der stor forskel på hvor i byen vi måler. Og det er en vigtig viden for os i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling for byernes handelsliv”. 

Fra starten har det været afgørende for Ringkøbing Fjord Handelsråd, at de data man får fra kundetællerne, kommer ud og bliver brugt. 

”Helt konkret bliver den viden vi får fra kundetællerne brugt af handelsforeningerne til at evaluere på deres åbningstider og på effekten af de events de afholder. Data fra kundetællerne er også blevet brugt til at få nye butikker til byerne. Ejendomsudviklere og ejendomsmæglere har fået data fra os. Med dem i hånden kan en udlejer f.eks. tage fat i en butikskæde og vise hvor stort potentiale der i et givent lejemål.” fortæller Jacob Muldkjær Rasmussen. 

Det er også planen at de enkelte butikker i byerne skal blive endnu bedre til at bruge den viden om kundeflowet de får fra kundetællerne. 

”I gågaden i Ringkøbing har vi målt 489.000 potentielle kunder på 12 måneder. Her har vi så haft en dialog med en butik, der konverterede 1,6 % til ekspeditioner. Det var noget af en øjenåbner for butikken, der er blevet mere opmærksom på f.eks. vinduesudsmykningen for at få mere ud af det flow der er lige uden for døren.” fortæller Jacob Muldkjær Rasmussen.

 

Flere kundetællere på vej 

Det er Ringkøbing Fjord Handelsråd der står for driften af kundetællerne i byerne. Pengene til at sætte dem op, fik man i 2022 af Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Det første års erfaringer med kundetællerne har været så gode, at Ringkøbing Fjord Handelsråd netop har fået bevilliget 75.000 kr. til at sætte endnu flere kundetællere op. 

”Vi sætter som noget nyt en kundetæller op i landsbyerne Spjald og Bork Havn. Tidligere har vi kun haft kundetællere i de større centerbyer i Kommunen, men vi vil gerne have noget mere viden om potentialet i landdistrikterne. Vi flytter også et par af de eksisterende kundetællere i nogle af centerbyerne væk fra bymidten og ud i aflastningscentrene ved indfaldsvejene. På den måde kan vi få bedre viden omkring kundeflowet i udkanten af byerne i forhold til bymidterne. Det er jo et dilemma som alle handelsbyer står i – skal man satse på store butikker i periferien af byen eller skal man satse på bymidterne. Nu kan vi fremover få mere viden om hvordan de to spiller sammen.” slutter Jacob Muldkjær Rasmussen. 

Det er Erhvervs- Klima- og Arbejdskraftsudvalg i Ringkøbing-Skjern Kommunes der har bevilliget de 75.000 kr. det koster at opsætte nye og flytte nogle af de eksisterende kundetællere.

 

For mere information kontakt: Jacob Muldkjær Rasmussen, 29851565, jacob@handelsraadet.dk

 

Billedtekst: Kundetællerne hænger bl.a. i Ringkøbings gågade, hvor der på et år er målt 489.000 potentielle kunder.