Pris og AMU/VEU refusion

Et kursusforløb på et af online akademierne koster 4.470 kr. pr. deltager/medarbejder.
Der er dog mulighed for at søge refusion på 100 % af kursus udgiften fra AMU/VEU. På den måde bliver deltagelsen gratis.

Langt de fleste medarbejdere vil være berettiget til denne fulde refusion. Der er dog nogle undtagelser, som du kan læse mere om herunder.

Det er dog et krav for refusion, at medarbejderen gennemfører kursusforløbet.

 

Service på vestjysk online akademierne er AMU kurser og afholdes gennem UCRS.

Der er mulighed for at modtage VEU-godtgørelse, for de dage/timer medarbejderne deltager i kurserne, såfremt man opfylder kravene hertil. Refusionen udbetales til virksomhedens nem-konto.

 

For at du kan søge VEU godtgørelse, skal følgende krav bl.a. være opfyldt:

  • Medarbejderen har været ansat i virksomheden i min. 14 dage
  • Medarbejderen har dansk CPR-nummer
  • Medarbejderen har arbejdet min. 14 dage før eller efter uddannelsesforløbet, eller 7 dage før og efter uddannelsesforløbet og dermed 14 dage i alt.
  • Medarbejderen skal deltage i arbejdstiden og modtage løn på min. dagpengesats (kr. 120,68, gældende for 2022), for de timer der deltages
  • Medarbejderen har ikke en erhvervs- eller videregående uddannelse eller at denne uddannelse ikke har været i brug de sidste 5 år
  • Medarbejderen modtager ikke anden offentlig forsørgelsesydelse
  • Medarbejdere på elevkontrakt, skal sikres at uddannelsens pensum ikke er af samme pensum som AMU-kurset

I skal selv som virksomhed søge refusionen.